Jogi nyilatkozat

Mobilsept higiénia technológiák, fertőzés kontroll, szagtalanításA Mobil Technology Kft  tájékoztatja Önt, hogy weboldalának megnyitása, megtekintése, valamint böngészése minden további nyilatkozat, vagy feltétel bekövetkezésének bevárására tekintet nélkül, automatikusan és egyidejűleg az alábbi feltételek feltételnélküli elfogadását is jelenti:

A Mobil Technology Kft weboldalainak tartalma, valamint az annak keretén belül megjelenő információk, így különösen, de nem kizárólagosan műszaki és egyéb adatok, leírások, szövegek, grafikák, fotók, képek, audio- és/vagy videoanyagok, termékinformációk az Mobil Technology Kft szellemi tulajdonát képezik, szerzői jogvédelem alatt állnak. Cégünk a fenti weboldal tartalmának, annak egésze, vagy bármely része, bármely módszerrel, eszközzel, vagy technikával történő másolásával, reprodukálásával, feldolgozásával és/vagy terjesztésével kapcsolatos minden jogot fenntart.

A Mobil Technology Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy bármely részeit bármilyen formában tükrözni, másolni, reprodukálni, feldolgozni, átruházni, tárolni, terjeszteni, a nyilvánosság számára újraközvetíteni vagy harmadik személyek számára hozzáférhetővé tenni. Kivételt képez fentiek alól a fenti weboldaltartalmak kivonatának kizárólagosan saját, személyes használat céljával, saját számítógépen történő tárolása, valamint annak azonos célú kinyomtatása azzal, hogy a kinyomtatott tartalom jogszerű sokszorosítása, felhasználása és/vagy terjesztése ez esetben is kizárólagosan Mobil Technology Kft előzetes írásbeli engedélyének birtokában kezdhető meg.

A fenti elvekbe és feltételekbe ütköző, jogosulatlan másolás, felhasználás, terjesztés, vagy egyéb jogellenes magatartás büntető- és polgárjogi következményeket vonhat maga után. A jogsértésből eredő károkért a jogsértő felel.

A Mobil Technology Kft a fenti weboldal tartalmát megfelelő körültekintéssel állítja össze és folyamatosan gondoskodik annak aktualizálásáról. Ennek ellenére a fenti weboldalon megjelenő tartalmak kötelezettség vállalása nélküli, tájékozató jellegű információnak minősülnek. A Mobil Technology Kft semmilyen természetű garanciát nem vállal a fenti weboldaltartalmak pontossága, aktualitása, teljessége, megbízhatósága, továbbá a weboldalakhoz való folyamatos, szünet- és hibamentes hozzáférés vonatkozásában.

A Mobil Technology Kft fenntartja továbbá a jogot, hogy a fenti weboldalt bármikor felülírja, vagy elérhetőségét megszüntesse.

A Mobil Technology Kft nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott weblapokon megjelenő tartalmakért, melyekhez a Mobil Technology Kft weboldala közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódik. Tekintettel arra a körülményre, hogy a Mobil Technology Kft a szerver internet kapcsolatának folyamatos működését, valamint a szerverhez harmadik fél általi hozzáférés lehetőségének, továbbá harmadik személyek általi megtámadásának kizárását garantálni nem tudja, így a Mobil Technology Kft a szerver esetleges leállásából, meghibásodásából, elérhetetlenné válásából, a Mobil Technology Kft honlapja tartalmának harmadik fél általi megváltoztatásából származó károkért semmilyen természetű és jellegű felelősséget nem vállal.

A Mobil Technology Kft, vagy annak mindenkori tagvállalatai rendelkezésére (levélben, faxon, e-mailben vagy weboldalon keresztül) bocsátott írásos anyag vonatkozásában a rendelkezésre bocsátó a rendelkezésre bocsátással egyidejűleg elismeri a rendelkezésre bocsátott anyag alkalmasságát annak nyilvánosságra hozatalára, és egyben elfogadja és feltétel nélkül hozzájárul, hogy a Mobil Technology Kft azt – minden további engedély, hozzájárulás, nyilatkozat, vagy feltétel bekövetkezésének bevárására tekintet nélkül – felhasználja, továbbítsa, közzétegye, tartalmát (részben vagy egészben) hasznosítsa. Az ilyen módon rendelkezésre bocsátott anyagok feldolgozásából, felhasználásából esetlegesen eredő károkért a Mobil Technology Kft nem vállal felelősséget.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátása esetén a rendelkezésre bocsátó a rendelkezésre bocsátással egyidejűleg személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. A Mobil Technology Kft a személyes adatok védelmére és kezelésére, továbbá az információs önrendelkezési jogok biztosítására vonatkozó adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezésein alapul.

Elérhetőségünk:

Mobil Technology Kft
2030 Érd Bajcsy Zs. út 79
email:mt@mobiltechnology.hu

Mobil Technology Kft 2019

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.